Indmeldelse

Børnehuset Atlantis er et populært børnehus. Derfor er det en god idé at melde dit barn ind i vuggestuen, hvis du gerne vil sikre dig en plads i børnehaven.

Børnehuset Atlantis modtager følger Roskilde Kommunes alderskategori for vuggestuer og børnehaver. Du kan skrive dit barn på venteliste til en plads i Børnehuset Atlantis fra fødslen. Du kan opskrive dit barn til start 1. og 16. i måneden. Du melder dit barn ind via Kumba.

Alder ved børnehavestart

I børnehuset Atlantis starter man i børnehave d. 1 i den måned man fylder 3 år. I særlige tilfælde kan der, ud fra en pædagogisk vurdering fra personalets side, i samråd med forældrene, tages beslutning om, at specifikke børn kan starte tidligere eller senere. Dette vil oftest være i situationer, hvor de nærmeste kammerater skal starte i børnehave før eller efter det pågældende barn. Opstart tidligere end den måned barnet fylder 3, sker kun såfremt personalet vurderer, at det pågældende barn udviklingsmæssigt er klar.

Optagelseskriterier

Hvis det viser sig, at der er flere børn på ventelisten end der er pladser til, når der skal optages nye børn, så prioriteres der efter følgende kriterier:

1. prioritet: Børn, der har søskende i institutionen
2. prioritet: Børn i familier, der tidligere har haft tilknytning til institutionen
3. prioritet: Anciennitet efter indskrivning på ventelisten
4. prioritet: Børn fra naboområdet

Alle ovenstående prioriteringer dog under hensyntagen til børnenes alder og institutionens alders- og kønsfordeling.

Du kan benytte Indmeldelses blanketten her på siden, og du er naturligvis velkommen til at kontakte os hvis du har nogen spørgsmål.

Søskenderabat og økonomisk friplads

Der ydes søskenderabat og økonomisk eller socialpædagogisk friplads ud fra samme vilkår og principper som i Roskilde Kommunes dagtilbud.