Om Atlantis

Børnehuset Atlantis er et privat børnehus med plads til 30 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn.

Vuggestuen og børnehaven ligger i hvert sit hus. Begge huse har dejlige rammer både inde og ude med masser af lys og luft og nærhed til naturskønne områder. Nærvær og tryghed er afgørende for os, og vi har skabt et så hyggeligt og hjemligt miljø som muligt. 

Besøg

Vi vil meget gerne have besøg og vise vores børnehus frem. Ring og aftal et besøg, så vi kan afsætte tid til at vise jer rundt og tale med jer.

Indmeldelse

Indmeldelse sker her.

Takster

Børnehuset Atlantis følger de kommunale institutioners takster for forældrebetaling i Roskilde Kommune. I 2023 er taksterne:

  • Vuggestue: 4.320 kr. om måneden inkl. madordning.
  • Børnehave: 1.990 kr. om måneden inkl. eftermiddagsfrugt.

Der ydes søskendefordel og friplads mv. som i de kommunale institutioner.

Deltidspladser

Vi tilbyder deltidspladser på 30 timer om ugen til forældre på barsel. Tidsrummet hvor barnet kan være i institutionen ligger fra kl 6.30-12.30. Pasningen skal af forsikringsmæssige årsager ske i dette tidsrum. Anvendelsen af deltidspladser kan dermed få konsekvenser for hvilke af de fælles aktiviteter, barnet kan deltage i. 

Prisen er 3.285 kr. om måneden for en deltidsplads i vuggestuen og 1387 kr. for en deltidsplads i børnehaven.

Nærmere oplysninger fås hos børnehusets leder.

Ulykkesforsikring

Børnehuset Atlantis har tegnet en ulykkesforsikring, som dækker alle børnene, når de er i børnehuset. Mange institutioner har ikke en forsikring, og de kommunale institutioner må slet ikke tegne kollektive forsikringer til børnene. Men i Børnehuset Atlantis er alle børnene omfattet af en forsikring så de, hvis uheldet skulle være ude, er dækket uanset om I forældre har husket at tegne en ulykkesforsikring til dem eller ej.

Vedtægter

Du kan læse vores vedtægter her.