Personalet i vuggestuen

Cathrine

Pædagog

Lonnie

Pædagog

Jeannette

Pædagog

Nina

Pædagog

Dorthe

Pædagogmedhjælper

Lene

Barselsvikar

Natascha

Medhjælper

Linda

Pædagog

Cecilie

Vikar

Frederikke

Praktikant

Hanne

Køkken