Pædagogik og værdier

Pædagogik og værdier

I Børnehuset Atlantis har vi et fagligt kompetent, engageret og nærværende personale med mange års erfaring, som brænder for deres job.

Vi arbejder målrettet med at skabe et børnemiljø, hvor det enkelte barn har en plads i fællesskabet, og hvor alle børn har mulighed for at trives og udvikle sig ud fra det enkelte barns potentiale. Det vigtigste for alle er de gode relationer, der giver den helt basale tryghed, nærvær, tillid og oplevelse af at høre til.

Stemningen i vores børnehus bærer præg af, at vi er glade for at se hinanden – både børn, personale og forældre.

I børnehuset arbejder vi ud fra en anerkendende pædagogisk tilgang, som vi mener giver børnene de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring. Vi respekterer børnenes forskellige tilgange til læring og udvikling. Børnene skal hver dag føle at de bliver set og hørt for deres udsagn og deres signaler.

Dagligt er alle børn i henholdsvis vuggestue og børnehave sammen på tværs af alder, ligesom vi ofte opdeler børnene i aktivitetsgrupper efter alder.

Vi prioriterer den daglige kontakt med forældrene højt, så man som forælder er inddraget i sit barns dagligdag i børnehuset.

Alt dette resulterer i flotte pædagogiske tilsynsrapporter.

Læs mere om dagligdagen i børnehuset under “Vuggestue” og “Børnehave”.