Pædagogik og værdier

I Børnehuset Atlantis arbejder vi målrettet med at skabe et børnemiljø, hvor det enkelte barn har en plads i fællesskabet, og hvor alle børn har mulighed for at trives og udvikle sig.

Det vigtigste for alle er de gode relationer, der giver tryghed, nærvær, tillid og en oplevelse af at høre til. Stemningen i vores børnehus bærer derfor præg af, at vi er glade for at se hinanden – både børn, personale og forældre.

Pædagogisk tilgang

Vi har et fagligt kompetent, engageret og nærværende personale med mange års erfaring, som arbejder ud fra en anerkendende pædagogisk tilgang. Det mener vi giver børnene de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring. Vi respekterer børnenes forskellige tilgange til læring og udvikling og giver plads til, at børnene føler sig set og hørt.

Dagligt er alle børn sammen på tværs af alder, ligesom vi ofte opdeler børnene i aktivitetsgrupper efter alder. Vi prioriterer den daglige kontakt med forældrene højt, så du som forælder er inddraget i dit barns dagligdag i børnehuset. Læs mere om dagligdagen i vuggestuen og børnehaven.

Pædagogisk læreplan

Vi har i Børnehuset Atlantis udarbejdet en pædagogisk læreplan, der er fælles for afdelingerne. Der kan dog forekomme enkelte underpunkter, der kun vedrører enten vuggestuen eller børnehaven, da børnene er på forskellige udviklingstrin.