Pædagogisk tilsynsrapport

I Børnehuset Atlantis er vi stolte af den rapport, der blev udarbejdet på baggrund af det pædagogiske tilsyn i 2019. Og hvis du vil, kan du læse den her: Pædagogisk tilsyn i Børnehuset Atlantis 2019

Også I 2020 er vi stolte af tilsynsrapporten, der fremhæver:

  • Personalet er omsorgsfulde og nærværende i forhold til det enkelte barn og understøtter det enkelte barnets behov.
  • Der er et nærværende samspil mellem barn, forældre og personale ved modtagelsen og afhentning.
  • Fokus på det enkelte barn og dialogen med forældrene og den nære relation og samarbejde.

Du kan læse rapporten her: Tilsynsdokument omfattende pædagogisk tilsyn Atlantis 2020