Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsyn 2022

Endnu et tilsyn, som vi er stolte af. Tilsynsrapporten fra 2022 fremhæver:

  • Vi har sunde og stærke børnefællesskaber.
  • Vi har gode læringsmiljøer for børnene.
  • Vi har et børnehus, der tager afsæt i glæde og genkendelse.

Du kan læse rapporten her.

Pædagogisk tilsyn 2021

På trods af Coronaudfordringer i 2021 blev det til endnu en flot tilsynsrapport. Fremhævet bliver:

  • En god tone og en rolig og pædagogisk atmosfære i både børnehave og vuggestue.
  • Gode læringsmiljøer (særligt inde) med gode deltagelsesmuligheder og understøttelse af alle børn.
  • Godt sprogarbejde i aktiviteter og i voksen-barn-samarbejdet.

Du kan læse rapporten for 2021 her.

Pædagogisk tilsyn 2020

Også I 2020 er vi stolte af tilsynsrapporten, der fremhæver:

  • Personalet er omsorgsfulde og nærværende i forhold til det enkelte barn og understøtter det enkelte barnets behov.
  • Der er et nærværende samspil mellem barn, forældre og personale ved modtagelsen og afhentning.
  • Fokus på det enkelte barn og dialogen med forældrene og den nære relation og samarbejde.

Du kan læse rapporten her.

Pædagogisk tilsyn 2019

I Børnehuset Atlantis er vi stolte af den rapport, der blev udarbejdet på baggrund af det pædagogiske tilsyn i 2019.

Du kan læse rapporten her.